De Parochie

Na lang wikken en wegen zijn we een samenwerking aangegaan met verschillende andere parochies. Dit was noodzakelijk omdat het aantal kerkgangers erg achteruit ging. In 2015 was de samenwerking helaas een feit. We bemerken dat onze parochie een beetje wordt ondergesneeuwd in het grote geweld van de 4 andere geloofsgemeenschappen. De kerk heeft haar naam wel behouden, maar heeft door de samenwerking een hele andere samenhang. En dat is jammer.

Voordat de samenwerking een feit was hebben mede de vrijwilligers er alles aan gedaan om meer aanhang te genereren. De harde kern van onze parochie bestaat nog wel en dat zijn de volgers die vanaf het begin aanwezig waren bij de start van onze kerk. Onze kerk heeft op zondag altijd koffie en thee en iedereen staat open voor een praatje. Vooral de mensen die eenzaam zijn zien de kerk als hun enige sociale contact en varen wel bij deze aandacht.

Het geloof komt niet direct meer op de eerste plaatst, daar zijn we vanaf gestapt, omdat dit geen nieuwe parochianen meer trekt. De wereld ziet er anders uit en daar moet je ook als instituut rekening mee houden. Wij hebben ons flexibel opgesteld en we zien dat het steeds drukker wordt. In deze tijd van internet zijn we ons bewust van het afnemende menselijk contact en is het belangrijk dit te stimuleren. Parochie Oosterwolde ziet hier een kans om de mensen samen te brengen en mensen het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Niet alleen spiritueel maar ook concreet in de vorm van fysiek menselijk contact. Door deze opstelling zien we dat we alsnog onze boodschap uit kunnen dragen en ook de jonge mensen enthousiast kunnen maken voor het geloof.