Bisdom

Onze parochie behoort tot het secretariaat van Oosterwolde en valt binnen de Friesland-Noordoostpolder. Het bisdom strekt zich uit over het noorden van ons land en omvat de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, de NoordOostpolder en de Waddeneilanden (uitgezonderd Texel en Schiermonnikoog). Het is 1 van de grootste bisdommen van ons land.

Helaas is het wat betreft het aantal kerkgangers het kleinst. Er wonen volgens de laatste cijfers maar 101.000 katholieken in 75 parochies. Dit is natuurlijk bijzonder klein. Maar met onze vrije en flexibele aanpak waarbij we eenzame mensen willen verbinden denken wij op de goede weg te zijn. Zoals aangegeven ook jonge mensen.

Want de gemiddelde leeftijd van de huidige volgers is ook wat aan de hoge kant. Wij, aan onze kant zullen er alles aan doen om het tij te keren en de kerk weer aantrekkelijk maken voor de komende generaties. Het kan toch niet zo zijn dat onze afkomst straks verdwijnt? Zeker niet met de huidige ontwikkelingen in onze samenleving waarbij we toch de hete adem van de moskee├źn in onze nek voelen. Laten we er samen voor zorgen dat we weer terugkeren naar elkaar en naar God. God verbindt en God geeft liefde.